żeński

23 Febbraio 2019: di Berangher su primopiano, 5345 letture

żeński

Jeste  piękna
Kiedy jeste  kobietą
Kiedy ubierasz się jak kobieta
Daj punkty wszystkim
Pomieszaj umysł
Lubię cię podziwiać
Jeste  jak posąg Canovy
Zasłoń oczy
Teraz!