Ty

12 Febbraio 2019: di Berangher su pensieri_e_poesia, 474 letture

dzi› rano
wreszcie się u miechasz
jak w tamtych czasach
wygląd był spokojny
a ty był  słoneczny
i bardzo mi się to podobało
dla ciebie ...
W rzeczywisto ›ci dzi › rano dla mnie
nie była  kobietą
Ale tylko ty
Szczę liwa mała dziewczynka
to dzień wcze niej
przygotował ciasto swojej matki